AL SERVEI DE TOTHOM PER VIURE MILLOR

Aquest ha estat el mandat de posar en marxa l’Ajuntament, de tornar a fer brillar Manacor, de fer polítiques per a la majoria. Hem passat una pandèmia mundial tenint clar que no havíem de deixar ningú enrere. Gràcies a la ciutadania, els treballadors municipals i un equip de govern il·lusionat i feiner, ens hem vist envaïts de frescor, innovació i efectivitat. Hem duit a terme dotzenes d’accions valentes per viure millor i fer-nos sentir orgullosos com a poble.

Aquests quatre anys han estat un gran aprenentatge, amb errors i encerts, però una capacitat de feina enorme i amb moltes ganes de fer possible el repte de les nostres vides. És moment de seguir amb aquest projecte i que més gent, més diversa, ens hi acompanyi. El programa que presentam té tres eixos principals. Un model de ciutat net, segur, verd i habitable. Un municipi de drets, convivència i ple de vida. Un ajuntament més proper, efectiu i ordenat. Són propostes realistes per transformar el municipi i fer més fàcil i digna la vida.

La llista de persones vol assemblar-se el màxim al poble que vol representar. Una candidatura oberta, amb gent d’idees, vides i professions diferents però amb un objectiu comú i proritari. Un projecte i unes persones al servei d’una causa: viure millor a Porto Cristo, s’Illot, Cala Murada, Cales de Mallorca, Son Macià i Manacor.

Miquel Oliver i Gomila

LES PROPOSTES

CIUTADANIA

UN POBLE VIU ON L’ESPORT, L’EDUCACIÓ I LA CULTURA TENGUIN ESPAIS ADEQUATS.
·
DRETS I DEURES PER A TOTHOM PER SER UN POBLE ACOLLIDOR I CÍVIC.
·
LA IGUALTAT ÉS UN EIX FONAMENTAL PER A LA CONVIVÈNCIA I EL RESPECTE.

· Aproparem la cultura a tots els barris i nuclis del municipi, fomentant així un model accessible a tothom.


· Farem que l’Escola Municipal de Mallorquí i la Institució Pública Antoni M. Alcover segueixen essent referents i vetllin per la protecció i divulgació del patrimoni immaterial.


· Amb les entitats juvenils del municipi, potenciarem la creació d’un espai d’oci i temps lliure per als joves.


· El Consell Municipal de Cultura serà l’espai de trobada amb creadors, entitats culturals i l’administració per tal de seguir impulsant l’oferta cultural de tot el municipi.


· L’educació 0-3 serà una etapa educativa important, amb especial atenció a tots els pobles de la zona costanera, amb la construcció de nous centres a s’Illot, Porto Cristo i Manacor.


· Impulsarem l’adequació i la reforma del Centre de Dia de Manacor per tal de garantir un espai a l’alçada de les necessitats.


· El web enviumanacor.cat continuarà sent l’espai vertebrador de l’agenda cultural del municipi.


· Quan es recuperi la Piscina Municipal es garantirà un servei de piscina pública amb especial atenció a les entitats socials.


· Els clubs són part imprescindible de l’esport manacorí. Els acompanyarem en el foment de valors cívics i socials alhora que formen esportistes.


· Millorarem l’acollida a persones nouvingudes mitjançant l’aprenentatge de la llengua catalana i el coneixement de l’entorn.


· Seguirem fent de Manacor un municipi referent en l’àmbit cultural amb iniciatives com la Nit de l’Art o la Vila del Llibre.


· Fomentarem la salut emocional i el benestar físic al llarg de la vida, mitjançant campanyes i trobades intergeneracionals.


· L’Escola de Música de Porto Cristo i el Conservatori Professional de Música disposaran d’unes instal·lacions adequades per donar resposta a la demanda actual.


· Col.laborarem per tenir una atenció sanitària de qualitat i proximitat: Hospital de Manacor, PAC de Porto Cristo i altres Unitats Bàsiques de Salut del municipi.


· La riquesa cultural del nostre municipi s’enfortirà amb el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de totes les danses de figures.


· Motivarem la participació ciutadana dels infants i joves del municipi potenciant els actuals Consell d’Infants i Consell d’Adolescents i el futur Consell de Joves.


· Som i serem un municipi obert a la diversitat d’identitats sexuals. 

· Promourem la visibilitat i el reconeixement de les persones LGTBI+.


· El Teatre de Manacor, l’Auditori i la Mostra continuaran essent un eina de democratització cultural i referència artística.


· Seguirem treballant amb les escoles del municipi per una educació de qualitat i inclusiva.


· Dotarem el municipi d’un nou espai polivalent cobert i multifuncional per desenvolupar-hi activitats culturals i lúdiques, en col·laboració amb les associacions.


· Donarem a conèixer el patrimoni del municipi, mitjançant rutes obertes i activitats per a tothom.


· Es crearan espais d’assaig i de concerts per potenciar l’activitat musical del municipi i visibilitzar nous artistes locals.


· Disposarem d’un espai cultural a Porto Cristo per a representar-hi teatre i altres arts escèniques.


· Implementarem accions preventives contra la ludopatia i altres addiccions, especialment entre la població jove.


· Farem campanyes de civisme amb els propietaris d’animals i perseguirem les infraccions.

· Treballarem per seguir garantint el repartiment equitatiu per centres de l’alumnat del municipi.


· Fomentarem l’educació al llarg de la vida.


· Posarem en valor la memòria històrica i democràtica del nostre municipi. Son Coletes esdevidrà un espai de commemoració i de record per a totes les víctimes i familiars.


· Els patis de les escoles públiques seran espais de joc lliure en horari no lectiu amb educadors.


· Després de la pandèmia, ajudarem a reactivar les entitats i associacions del nostre municipi.


· Apostarem per un nou model de les festes populars del municipi, que potenciarà la participació de les associacions del municipi.


· Amb l’aplicació del nou Pla de biblioteques, s’ampliaran els espais i horaris així com els usos amb més activitats, exposicions, conferències…


· Millorarem i ampliarem l’oferta d’escoles d’estiu municipals.

GOVERNANÇA

UN AJUNTAMENT EFECTIU, AMABLE, RÀPID I ORDENAT, QUE DONI SOLUCIÓ ALS PROBLEMES DEL DIA A DIA.
·
UNA NOVA RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA, QUE HA DE SER PROTAGONISTA EN LA TRANSFORMACIÓ DEL MUNICIPI.
·
SOM I HEM D’EXERCIR DE CAPITAL DE COMARCA EN TOTS ELS SENTITS.

· Vetllarem pel compliment de les ordenances municipals i així garantirem la convivència.


· Reestructurarem l’ajuntament amb l’objectiu de racionalitzar i optimitzar la feina de donar un millor servei a la ciutadania.


· Lluitarem contra l’abandonament dels animals amb campanyes de foment d’adopció.


· Seguirem amb el reconeixement de noves filles i fills il·lustres de Manacor. Són el nostre patrimoni més valuós i ens dignifiquen com a poble.


· Organitzarem trobades als barris i pobles perquè els veïnats decideixin les millores que cal fer.


· Crearem un servei d’atenció sènior per tal de facilitar els tràmits i la comunicació de les persones majors amb l’Ajuntament.


· S’auditarà el departament d’Urbanisme per tal de poder oferir un millor servei a la ciutadania.


· La contractació pública de l’Ajuntament es farà seguint criteris lingüístics, socials i mediambientals.


· Informarem dels avantatges que suposaria la independència per poder gaudir d’una democràcia que garanteixi els drets i uns serveis públics de qualitat.


· Potenciarem les assemblees ciutadanes i les consultes populars per retre comptes de la gestió municipal i donar veu al poble.


· Promourem que l’Institut Hípic faci les inversions i canvis necessaris per tal de garantir el trot a Manacor en condicions.


· Seguirem avançant cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació comunitària i innovadora.


· Seguirem treballant per internalitzar alguns dels serveis concessionats, tal com s’ha fet amb la municipalització de les platges.


· Implementarem la finestra única a les dependències municipals.


· L’Ajuntament aplicarà la perspectiva de gènere de forma global a totes les seves polítiques.


· Els Països Catalans seran el nostre marc cultural i nacional de referència.


· Controlarem i fiscalitzarem la prestació de serveis externalitzats, com per exemple l’enllumenat, la neteja o els serveis d’aigua no municipals.


· Com a capital de comarca, seguirem reivindicant la descentralització dels serveis per tal d’apropar-los als ciutadans del municipi i la comarca.

MODEL URBÀ

CARRERS MÉS SEGURS, BEN MANTINGUTS I NETS ON FER VIDA AMB ELS VEÏNATS.
·
MÉS ESPAIS VERDS I RECORREGUTS AGRADABLES CAP A FORAVILA.
·
UNA ECONOMIA DIVERSA I ARRELADA QUE PRIORITZI ELS NEGOCIS DE MANACOR.

· Prepararem el municipi per fer front als efectes del canvi climàtic amb més ombres, més arbres, corredors verds i zones d’aigua.


· Defugirem de grans obres i transformarem el municipi mitjançant la millora del manteniment dels carrers, places i parcs fent-los inclusius i accessibles.


· Seguirem dinamitzant el comerç local i fomentarem la compra de productes de proximitat. Els pobles són el millor centre comercial.


· Arreglarem els problemes de les pluvials i clavegueram dels punts crítics de Porto Cristo i construirem una nova depuradora.


· Les platges i altres espais públics del municipi seran llocs lliures de fum.


· Amb la col·laboració dels centres educatius treballarem per reduir la presència del cotxe al voltant de les escoles. Farem accessos agradables i segurs.


· Garantirem que el tren-tram s’integri dins la trama urbana i incorpori aturades a na Camel·la, l’Auditori i l’Hospital, l’Estació i el polígon industrial i que es mantengui la Via Verda.


· Continuarem embellint Manacor promocionant la millora de les façanes i l’art en espais degradats.


· Fomentarem la prevenció, la reutilització i la reparació. Farem especial incís en la disminució del malbaratament alimentari.


· Farem efectiva la recepció de Cales de Mallorca i la resta d’urbanitzacions en una injusta situació.


· Apostam per la mobilitat sostenible dins els nostres pobles: anar a peu i en bicicleta serà més fàcil i segur.


· Potenciarem la creació de noves empreses mitjançant espais de treball compartit i de formacions per a petits empresaris i autònoms.


· Posarem en marxa un pla d’adequació de les voravies i del paviment de la via pública. Amb la brigada municipal garantirem un millor manteniment dels espais públics.


· S’habilitaran espais per tal que les caravanes i autocaravanes puguin buidar i omplir els seus dipòsits de forma adequada.


· Sortirà aigua potable dels grifons de totes les cases del municipi.


· Desenvoluparem comunitats locals d’energia utilitzant les cobertes municipals per a l’autoconsum de les instal·lacions i l’abastiment d’habitatges.


· Posarem en valor els espais naturals del municipi i treballarem per protegir-los.


· Seguirem dotant el municipi d’àrees de joc infantil. El centre de Manacor, els barris i nuclis disposaran de més espais per a infants.


· Garantirem que l’ORA sigui una mesura de rotació d’estacionament. Creixerem en zones magenta, amb un màxim d’una hora d’aparcament per un import mínim.


· Dinamitzarem el sector primari mitjançant col·laboració entre entitats socials i empreses.


· Continuarem millorant els horaris, la intensitat i la quantitat de punts de l’enllumenat públic.


· L’escorxador municipal serà un referent del sector primari a Mallorca.


· Millorarem l’accés i instal·lacions del Parc de na Molla per potenciar-lo com a espai d’activitats.


· Creixerem en porta a porta. Manacor serà un poble modèlic en la gestió dels residus.


· Adaptarem espais urbans i zones verdes a tot el municipi per a la pràctica esportiva no federada i de joc lliure. Volem potenciar espais de trobada i socialització.


· Impulsarem la construcció d’un nou poliesportiu a Manacor.


· Amb l’arribada del tren-tram i la construcció d’un nou vial, es posarà solució a l’alt nombre de cotxes que circulen pel Passeig Ferrocarril.


· Incrementarem la freqüència dels controls de les plagues dins el nuclis urbans informant la ciutadania i impulsant la prevenció.


· Reordenarem i habilitarem zones d’aparcament dissuasiu per millorar la circulació, fer una vida més agradable i potenciar la compra al comerç local.


· Vetllarem pel manteniment de totes les instal·lacions esportives i la millora del complex esportiu de la Torre dels Enagistes.


· Connectarem l’entorn urbà amb l’entorn rural mitjançant corredors verds, espais segurs i agradables pel gaudi de les persones i els animals.


· Reivindicarem i promourem un transport públic de qualitat quant a freqüències, preu i servei.


· L’espai Majòrica i el seu entorn seran un espai polivalent per a la realització d’activitats culturals i d’oci.


· Crearem un espai on es puguin reparar i fabricar recanvis per a objectes d’ús quotidià.


· Farem de Manacor un municipi amable i, sobretot, més cívic i més net.


· El Pla General posa els interessos urbanístics del conjunt d’habitants per damunt de qualsevol privilegi. El desenvoluparem incorporant un pla especial pel centre de Manacor i més zones verdes als pobles.


· Recuperarem la zona humida del riuet de Porto Cristo i de s’Illot, posant en valor aquests entorns naturals com a espais d’observació d’aus.


· Posarem en valor trets culturals, mediambientals i històrics del municipi per tal de garantir un turisme verd i respectuós amb el nostre entorn.


· Farem una ruta ciclista segura de Manacor a Porto Cristo, a la Torre dels Enegistes i acabarem de connectar l’itinerari fins a Cala Morlanda.

CONTACTE

  El teu nom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Assumpte

  El teu missatge

  Preferències de privadesa

  Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador des de serveis específics, generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que podem oferir.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Aquesta web empra cookies per millorar l'experiència d'usuari.