MIQUEL OLIVER GOMILA

Candidat a la batlia de Manacor.

Som en Miquel Oliver Gomila, tenc quaranta anys i en fa sis anys que som regidor a l’oposició. Ara, MÉS per Manacor i Esquerra Republicana m’han proposat per batle. Accept el repte i faig la passa endavant per assumir el lideratge d’aquest projecte. Un projecte que uneix les diferents sensibilitats de l’esquerra de la terra per fer, des del govern, des de la batlia, un gir en favor de la justícia social, de la igualtat d’oportunitats i de sensibilitat envers el país, perquè #ElPobleComanda.

Amb la bona gent que m’acompanya dins aquesta candidatura basarem l’acció de govern en una feina de proximitat, de cuidar les petites coses que fan que sigui agradable o no viure a un lloc: civisme, enllumenat, mobilitat, aigua… Però a la vegada tendrem un projecte de municipi que potser no beneficiarà el deu per cent de la societat que viu còmodament dins el món dels favors, la corrupció i els privilegis, però beneficiarà sens dubte la resta, perquè #ElPobleComanda.

Vull escoltar, proposar, debatre. Ho podem fer a la xarxa perquè m’hi trobareu. I si em topau pel carrer, escometeu-me, proposau-me coses per un municipi millor: per una societat justa i pròspera, per unes institucions dignes i per un país culte i lliure. Us ho agrairé, perquè #ElPobleComanda.

LES PROPOSTES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

·Els regidors i regidores retran comptes de la feina feta, les tasques previstes i la despesa de cada departament.

·Els plens de l’Ajuntament es faran el vespre, perquè els ciutadans hi puguin assistir i facilitarem la seva participació.

·Potenciarem la implicació dels ciutadans i entitats del municipi en els assumptes que els afecten mitjançant consultes populars i pressuposts participatius.

·Crearem una ràdio municipal pública, oberta al moviment associatiu i juvenil de Manacor.

·Informarem la ciutadania dels avantatges que suposaria la independència per poder tenir uns serveis públics de qualitat.

·Manacor seguirà reivindicant la Memòria Històrica. Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

·Finestra única a tots els nuclis del municipi i flexibilització horària per a l’atenció de la ciutadania.

·Facilitarem les gestions, tràmits i el seu seguiment via web i mòbil. Administració electrònica.

·No s’han de pagar més llicències de software. Elaborarem un pla d’implementació de programari lliure.

·Control i fiscalització de les concessions municipals.

·Crearem zones WIFI d’accés lliure als diferents nuclis de població.

·Prioritzarem els productes de producció local, comerç just o etiquetats en català en les comandes municipals.

·L’Ajuntament tendrà un Pla d’Igualtat, que garantirà els mateixos drets entre dones i homes.

TURISME I EMPRESA

·Donarem facilitats pel trasllat de la petita industria del nucli urbà al sòl industrial amb l’establiment de sòl industrial de promoció pública.

·Habilitarem un espai per incentivar la implantació de noves iniciatives empresarials. Autoocupació i nous emprenedors.

·Crearem mecanismes pel foment de l’ocupació al municipi

·Impulsarem un projecte per recuperar, de manera natural, la zona d’arena de davall les coves blanques de la platja del Port.

·Gestionarem els accessos a les cales verges per evitar la seva saturació i degradació.

·Farem de Manacor un municipi gay-friendly, per tal de promocionar el turisme gai i fomentar el respecte a la diversitat.

·Crearem, conjuntament amb el sector turístic, campanyes dirigides als visitants per promoure la cultura, la gastronomia i els paisatges del municipi.

ESPORTS

·Donarem suport als clubs esportius de Manacor. Valorarem la tasca que fan en favor del poble.

·Habilitarem noves zones esportives per a l’esport no federat. Recuperarem la iniciativa dels “patis oberts” de les escoles.

·Establirem rutes cicloturístiques a tot el municipi, senyalitzarem i publicarem una guia dels camins per fer recorreguts a peu o amb bicicleta.

·Impulsarem l’activitat física. Organitzarem jornades d’esports minoritaris. Promocionarem l’esport per a persones amb discapacitat.

·Promocionarem l’activitat física i esportiva per a adults i tercera edat.

EDUCACIÓ

·Manacor serà Ciutat Educadora. Farem un Projecte Educatiu de Ciutat.

·Donarem continuïtat a la tasca iniciada pel Consell Escolar Municipal com a òrgan de participació de tota la Comunitat Educativa.

·Fomentarem l’educació 0-3 com una etapa educativa important.

·Ens implicarem en la distribució equitativa de tot l’alumnat en tots els centres educatius.

·Habilitarem espais d’estudi amb un horari ampli per oferir les condicions adequades als estudiants.

·Retorn efectiu al municipi de l’edifici de na Camel·la per a usos socials, culturals i educatius.

·La Plaça de Ses Comes i una part del carrer Tramuntana serviran per ampliar i millorar el CEIP Ses Comes.

·Aconseguirem que la Conselleria d’Educació ampliï el pati del CP Simó Ballester i millori l’escola.

CULTURA

·Crearem un Consell Municipal de la Cultura perquè tots els col·lectius puguin participar en l’elaboració d’una agenda cultural. Treurem la cultura al carrer.

·Farem del català una eina d’interrelació útil entre tots els residents al municipi sigui quin sigui el seu origen.

·Seguirem ampliant la varietat d’espectacles al Teatre de Manacor i a l’Auditori. Potenciarem els moviments d’avantguarda cultural.

·Els Països Catalans seran el marc cultural i nacional de referència de les actuacions municipals.

·Reactivarem l’oferta al Centre Cultural de Portocristo.

·L’Ajuntament ajudarà perquè la festa popular de Sant Jaume es converteixi en un referent.

·Ampliarem els objectius de l’Escola Municipal de Mallorquí, per ajudar a sembrar la il·lusió i estimació per tot el que és nostre entre els nouvinguts.

·Reivindicarem la figura de Guillem d’Efak declarant-lo fill il·lustre.

MOBILITAT

·Els aparcaments de na Camel·la i la plaça de Sant Jaume estaran oberts les 24 hores del dia. Reduirem la Zona ORA al poble de Manacor.

·Eliminarem els aparcaments destinats a autoritats que hi ha davant l’Ajuntament. La plaça del Convent serà per a vianants.

·Ampliarem les zones de velocitat limitada (Zones 30) al municipi, per tal de donar prioritat als vianants.

·Promourem l’ús de la bicicleta en el marc d’un pla d’acció d’educació ambiental.

·Habilitarem un aparcament públic a s’Illot a la zona no edificable de devora l’Hotel Playa Moreia.

·Farem del municipi un lloc més habitable per a les persones amb mobilitat reduïda.

·L’electrificació entre Manacor i l’enllaç i el tren Manacor-Artà seran una realitat. Mantendrem la Via Verda dins el projecte.

URBANISME

·Embellirem Manacor. Promocionarem la millora de façanes i l’adequació de les voravies.

·Defensarem els interessos urbanístics del conjunt d’habitants del municipi per damunt de qualsevol privilegi.

·Volem aplicar un Pla General d’Ordenació Urbana que posi ordre i redueixi el sostre poblacional.

·Recepcionarem Cales de Mallorca. Posarem fi a la injusta situació de la urbanització.

·Farem un manteniment global del paviment de la via pública. Deixarem de ser Manaclot.

·La nau de Majòrica, de propietat municipal, es convertirà en un recinte polivalent apte per a exposicions, fires…

·Farem efectiu el dret de pas a tots els camins públics del municipi. Aprovarem l’inventari de camins.

MEDI AMBIENT

·Impulsarem la recollida selectiva. Reciclar serà més fàcil per als ciutadans.

·Prepararem la municipalització del servei de recollida de fems per quan acabi la concessió actual.

·Crearem la Patrulla Verda de la Policia Local per tal de garantir el compliment de les ordenances mediambientals.

·Instal·larem diversos micropunts verds on s’hi podran depositar residus específics com ara piles, cartutxos de tinta, cd’s, bombetes…

·Revitalitzarem la zona des Riuet com a espai d’esbarjo, passeig, pícnic, observació ambiental i esportiu.

·L’Ajuntament contractarà els serveis d’abastiment d’energia elèctrica que provengui de fonts renovables.

·Farem de Manacor un municipi amable: més net i amb il·luminació a tots els carrers.

SANITAT I CONSUM

·Vetllarem per la bona qualitat de l’Hospital de Manacor, tant pel que fa a les seves infraestructures com a l’atenció als pacients.

·Els ajuntaments tornaran a formar part de la gestió de l’Hospital de Manacor, perquè torni a ser el vertader referent sanitari de la comarca.

·Instarem a ampliar l’horari d’atenció del PAC de Portocristo.

·Farem un Pla Municipal d’Educació per a la Salut, amb la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes nocives.

·Millorarem els serveis i les xarxes d’aigua a tot el municipi. Acabarem amb els continus talls i manca de pressió, i mantendrem la municipalitat del servei a Manacor.

·Instarem el Govern a obrir una Oficina d’Informació i Defensa dels Drets dels Consumidors i Contribuents.

BENESTAR

·Adequarem espais de fàcil accés per a infants i les seves famílies a totes les barriades, amb zones de jocs infantils.

·Potenciarem, amb la gent gran, tallers d’intercanvis de coneixements entre generacions a centres educatius i espais municipals.

·Garantirem les necessitats bàsiques en alimentació de famílies amb dificultats econòmiques.

·Augmentarem les places públiques residencials per a persones majors. Promourem altres mesures per a un envelliment digne.

·Les contrates de l’Ajuntament es faran amb empreses d’economia social i inclourem clàusules en els plecs de condicions que, també, prevegin la igualtat de gènere.

·Elaborarem un Pla Municipal d’Emergències.

CONVIVÈNCIA

·Farem complir l’ordenança de civisme com a garantia d’una convivència real entre els residents al municipi.

·Fomentarem la figura de l’educador social i del policia tutor com a agents clau per al foment de la convivència en les escoles i els instituts del municipi.

·Promourem la interculturalitat per afavorir la convivència entre persones de distintes cultures en un mateix espai.

·Habilitarem un punt d’atenció de la Policia Local al centre de Manacor.

·Millorarem la seguretat i la convivència a tots els nuclis del nostre municipi.

·Crearem un refugi d’animals digne, encaminat a l’adopció i a l’acollida. Sacrifici zero.

·Crearem espais públics als parcs del municipi per a gaudir dels animals de companyia, diferenciats dels llocs de jocs infantils i de passeig.

·Promourem, també des de l’etapa escolar, la tinença responsable d’animals de companyia per aprendre a compartir l’espai públic.

CONTACTE

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge